Particuliere ouderenzorg over de grens heen

zzg2Waarom vinden we het allemaal zo normaal om au pairs naar Nederland te halen om voor onze kinderen te zorgen? Geloof me, ik ken er genoeg die het doen. En waarom zou het dan vreemd zijn, eigenlijk, om particuliere ouderenzorg niet op dezelfde manier uit te besteden? Zorg zonder Grenzen doet dat, een organisatie waar ik graag eens bij stil zou staan.

Wees aandachtig in de keuze voor zorg

zzg5Vandaag daarom een bericht over dit bedrijf, dat duidelijk een gat in de markt heeft ontdekt en daar heel vaardig op in heeft gespeeld. Ze heeft gespecialiseerde zorg aan te bieden maar doet dit tegen voor particulieren betaalbare prijzen – en daarmee is het een waardig alternatief voor de reguliere zorg. Met die laatste heb ik de laatste jaren niet zoveel op. Ik heb vele verhalen gehoord van vriendinnen, wier ouders in tehuizen of zelfs in de thuiszorg werkelijk aan hun lot werden overgelaten. Het is nogal een ontdekking als duidelijk wordt dat degene aan wie jij de zorg toevertrouwt dit vertrouwen niet waarmaakt. zzg3Toch zou ik dit geen individueel probleem – van bijvoorbeeld zogenaamd slechte verzorgers – maar een collectief probleem – dat vanuit stelselmatig verkeerde beslissingen vanuit de overheid voortkomt – willen noemen. Waarom wachten op weer slechte berichtgeving over tehuizen of thuiszorg – met het risico dat het dit keer je eigen familie overkomt? Ik heb er geen fiducie meer in en besloot te kiezen voor de particuliere ouderenzorg van Zorg zonder Grenzen – met overigens verbluffende resultaten. Met grote tevredenheid kan ik het concept van deze organisatie aanraden en mensen met klem aanraden toch echt aandachtig zijn in de keuze aan wie je de zorg voor je familie uitbesteedt.